MG 逆襲のRX-93 νガンダム Ver.Ka ~ !

MG RX-93 Ver.ka
RX-93 ν 高達(拉丁字母:Nu Gundam),是動畫片機動戰士高達系列中的電影逆襲的馬沙中登場的一型機動戰士,為阿寶·尼爾所駕駛。
太過經典,應該所有高達迷都知道,所以不多詳述了。
最主要係,上一次隻MG Nu Gundam連睇官圖都唔滿意,實在買唔落手。
出Ver.Ka真係一大驚喜 ~ !
但係 . . . Ver.Ka嘅弱點還是存在 . . .


Ver.Ka嘅精細度無須懷疑 ~
面形亦忠實程現 ~


唔想另外俾錢買燈,照舊貼眼貼係最慳水慳力嘅方法 ~
今次亦係我第一隻貼水貼嘅MG, 因為唔貼水貼就無嘢好貼 . . .


活動能力比預期好 ~ 但係就好易件磨件,所以唔敢太大動作。


本來呢張是後諗住影多張拔咗刀出嚟嘅姿勢,但係唔知我係咪落錯膠水 . . .把大刀柄掹唔翻出嚟 . . .


個背包真係好精細,好多件 ~~ 由於無錢買魂限多一排飛翔砲,所以只整呢個OVA形態背包。


掛上裝備 ~~
盾用上雙扣方式,好實 ~


那排飛翔砲果然如傳聞一樣,軟瀨瀨又易散 . ..
真係唔知點算好 . . .


擺少少pose都好好睇 ~~


最後決定用盡佢個地台擺呢個pose做擺設 ~
當然呢張係美化咗,但係我望住呢個擺設就比到我呢個感覺 ~

啊 ~ Ver.Ka的Nu Gundam不是有爆甲嗎?係 ~ 但係亦都係弱點之一 . . .
上咗油玩爆甲太大機率會甩油,我實在不想承受風險。
加上,我還是喜歡原本的Nu Gundam感覺 ~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s